Klokjesgentiaan
Denominatie

Volgens het Cultureel Woordenboek is het woord denominatie de aanduiding van "een kerk of groep van kerken, met een eigen geloofstraditie, kerkorde en liturgie , die hen onderscheidt van andere kerken".
En een chauvinist is “een persoon met een sterke vooringenomenheid
betreffende de superioriteit van zichzelf of van de groep waartoe hij behoort”. Toen wij dit lazen bekroop ons een angstig gevoel. Want wat hoort een buitenstaander die Nederlandse christenen naar hun godsdienstige overtuiging vraagt?

“Vergadering van gelovigen” --- Zijn er buiten jullie groep dan geen gelovigen?
“Volle evangelie gemeente”--- Verkondigen anderen een "leeg evangelie"?
“Vrijgemaakten”--- Zijn de overige christenen slaven?
“Doopsgezinden” --- Is de rest van de christenheid doopsvijandig?
“Hervormd-gereformeerden” --- Jullie beschouwen katholieken en evangelischen dus als onveranderde mensen?
“Gemeente van God” --- Onze wijkkerk is blijkbaar een synagoge van de satan?
“Pinkstergemeente” --- Kennen andere christenen het Pinksterfeest niet?
“Apostolisch genootschap” --- Hebben andere kerkgenootschappen geen apostelen?
“Christengemeente” --- Behoren alle christenen dan tot jullie gemeente?
“Evangelische gemeente” --- Brengen anderen geen "goed nieuws"?

Na enkele gesprekken met christenen begrijpt zo'n buitenstaander wel hoe de vork in de steel zit: Gelovigen zijn heilschauvinisten. Paulus vroeg de KorinthiŽrs al: "Is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt?" (1 Korinthe 14:36). Op grond van de Bijbel moeten we ons afvragen: Waarom noemen wij ons niet gewoon "christen"? (Handelingen 11:26). Eťn is immers onze Meester, en wij zijn allen broeders (MattheŁs 23:8).
Terug naar de startpagina