Vuur
Hel


In de meeste Bijbelvertalingen is het woord "hel" de weergave van het begrip gehenna. Dit Griekse begrip was een leenwoord uit het Hebreeuws, het betekent: "dal van Hinnom". Gehenna wordt in het NT twaalf maal genoemd.

1. Jakobus noemt de tong: "een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn". De tong is een "klein vuur", dat "door gehenna in vlam wordt gezet" (Jakobus 3:1-12).
Met de tong kan een uitslaande brand van ruzie worden ontstoken, die nauwelijks meer te blussen is. De Here Jezus zei, dat wie zijn medemens aanspreekt als: "Dwaas", "vervalt aan de gehenna van het vuur" (MattheŁs 5:22). Waar zoiets wordt gezegd, breekt de hel los.
2. De Here zei dat Zijn discipelen wat hen tot zonde zou kunnen verleiden, uit hun leven moesten wegdoen. Hij illustreerde dit door op te merken, dat het beter was om een lichaamsdeel te missen dan met zijn hele lichaam in gehenna te worden geworpen (MattheŁs 5:29, 5:30, 18:9; Markus 9:43, 9:45, 9:47).
3. Zijn leerlingen moesten niet bang zijn voor mensen, maar ontzag hebben voor God, die "zowel ziel als lichaam kan verderven in gehenna" (MattheŁs 10:28, Lukas 12:5).
4. Wie anderen wilde beletten om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, noemde de Heiland een "zoon van gehenna" (MattheŁs 23:15).
5. En wie zich tegen Gods woord verzette en Gods profeten vermoordde, zou volgens Hem "niet ontkomen aan het oordeel van gehenna" (MattheŁs 23:33).  

In gehenna "sterft hun worm niet en het vuur wordt er niet uitgeblust" (Markus 9:48). Er staat immers geschreven: "En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE. Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen" (Jesaja 66:23-24). In het messiaanse rijk zullen opstandigen na het voltrekken van de doodstraf in het dal van Hinnom worden geworpen, dat zal functioneren als de vuilnisbelt van Jeruzalem. Hun lichamen zullen daar worden verbrand en de restanten zullen door maden worden opgegeten. Bij het verlaten van de stad zullen pelgrims dat afschrikwekkende tafereel zien. In gehenna liggen lijken (Jesaja 66:24). Men wordt erin geworpen nadat men gedood is (Lukas 12:5). Met een plaats waar zielen voor altoos worden gepijnigd heeft het Bijbelse begrip niets te maken.


Terug naar de startpagina