ElijahRelax
De komst van de Messias


Op de "School met de Bijbel" werd ons verteld dat christenen opdracht hebben om "de levende en waarachtige God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten" (1 Thess.1:9-10). Maar volgens twee stromingen die momenteel in opmars zijn, is dat onze taak helemaal niet. Volgens de eerste stroming zal Elia een messiaans rijk op aarde vestigen terwijl de Messias nog minstens 500 jaar in de hemel zal blijven. Volgens de tweede stroming is Christus in het jaar 70 al teruggekomen en zal er van een toekomstige terugkeer geen sprake meer zijn. Wat moeten we van zulke beweringen denken? Met onderstaande artikelen willen we een bijdrage leveren aan de discussie over de parousia van Christus (Zijn "komst" gevolgd door Zijn "aanwezigheid"). Met
oog voor het goede in ieders standpunt, op een vriendelijk-vragende manier, en met Bijbelse argumenten. Door een onderstreepte tekstregel aan te klikken kunt u een PDF versie van elk document op uw eigen PC "downloaden". Wilt u op de inhoud reageren? Doe dit dan via het e-mail adres op onze index pagina.

Probleemstelling

1. Het laatste der dagen  (Jesaja 2:2-4) 8.  Jezus beloofde binnen n mensenleven terug te komen
2. Grote verdrukking n de messiaanse tijd? (Jesaja 32:15-19) 9. Heeft de Here dit werkelijk gezegd?
3. Zeventig weken zijn bepaald (Danil 9)
5. De missie van Elia (Maleachi 4:5-6)
6. De verschijning en de komst van de Messias 
(1 Tim. 6:13-16, 2 Tim. 1:9-11, 2 Tim. 4:1,8; Tit. 2:13, 2 Thess. 2:8)
7. Gevaren van toekomstvisie 1
   

Terug naar de startpagina