Nieuw op de site

31 mei 2018:  Artikel over Romeinen 5:12-21 herzien.
28 mei 2018: Artikel over 2 Korinthe 5:1-10 herschreven.
28 mei 2018: Artikel toegevoegd (Probleemstelling, op pagina over de wederkomst)
24 mei 2018: Artikel over 1 Korinthe 15:22-28 herschreven.
22 mei 2018: Artikel toegevoegd (over: "De missie van Elia", op pagina over de komst van Christus).
19 mei 2018: Artikel toegevoegd (over: "Grote verdrukking n de messiaanse tijd?", op pagina over de komst van Christus).
18 mei 2018: Artikel over 1 Korinthe 15:22 herschreven.
17 mei 2018:  Nieuwe pagina gestart (over "De komst van de Messias") en 1 artikel toegevoegd (over "De laatste dagen").
15 mei 2018: Artikel over Galaten 6:7-10 herschreven.
14 mei 2018: Artikel over 2 Thessalonicenzen 2:1-12 herschreven.
10 mei 2018: Artikel over de verschijning en de komst van Christus herschreven (zie ook nieuws van 7 januari)
9 mei 2018:  Artikel over 1 Thessalonicenzen 4:13-18 herschreven
9 mei 2018: Zeer vele artikelen over Lukas-evangelie herschreven.

15 april 2018: Artikel over Hand.17:30-31 herschreven.
13 april 2018: Artikel over Lukas 7:41-42 toegevoegd.
12 april 2018: Artikel over Hand.13:32-39 herschreven.

[De uitbreidingen van juni 2017 tot en met maart 2018 zijn van deze pagina verwijderd om die niet te lang te laten worden]

31 mei 2017: Nieuwe versie van de "Bijbels Denken" site gelanceerd. De layout van de site is in een aantal belangrijke opzichten gewijzigd:
1. Er is nu n centrale overzichtspagina met indexen op auteur, op Bijbelpassage en op trefwoord. Dit wordt door velen op prijs gesteld.
2. Alle documenten (die vroeger van Scribd gedownload moesten worden) zijn nu rechtstreeks (en voor iedereen) als PDF beschikbaar.
3. Er zijn een groot aantal nieuwe documenten geplaatst, o.a. over het bijbelboek Openbaring en het evangelie van Lukas. Ook een nieuw artikel over Romeinen 9.

Contact opnemen is mogelijk via het volgende e-mail adres:
info AT bijbelsdenken PUNT eu (uiteraard dient u het woord AT door een apenstaartje te vervangen en het woord PUNT door een punt).

Terug naar de startpagina