Nieuw op de site

15 april 2018: Artikel over Hand.17:30-31 herschreven.
13 april 2018: Artikel over Lukas 7:41-42 toegevoegd.
12 april 2018: Artikel over Hand.13:32-39 herschreven.

13 februari 2018:  Pagina over Thomas Erskine uitgebreid (al zijn boeken kunnen nu gedownload worden)

7 januari 2018: Artikel geplaatst over "De verschijning van Christus" (2 Thess., 1 Tim., 2 Tim., Titus)

23 december 2017: Artikel over 2 Timotheüs 1:8-11 herschreven.
21 december 2017: Pagina over de schrijver David Baron toegevoegd.
19 december 2017: Presentatie over offers in Leviticus toegevoegd.
16 december 2017: Artikel over 2 Petrus 1:19 toegevoegd.
15 december 2017: Artikel over 1 Petrus 4:5-6 toegevoegd.
13 december 2017: Artikel over 1 Petrus 3:19 toegevoegd.
12 december 2017: Artikel over 1 Timotheüs 2:1-7 herschreven.
10 december 2017: Drie artikelen over teksten uit het Johannes-evangelie toegevoegd.
9 december 2017: Alle pagina's over (on) christelijk jargon herzien, Nederlandstalige koppeling toegevoegd.
6 december 2017:   Pagina over J.J.LeRoy uitgebreid (4 volledige boeken nu te downloaden).

[De uitbreidingen van juni tot en met november 2017 zijn van deze pagina verwijderd om die niet te lang te laten worden]

31 mei 2017: Nieuwe versie van de "Bijbels Denken" site gelanceerd. De layout van de site is in een aantal belangrijke opzichten gewijzigd:
1. Er is nu één centrale overzichtspagina met indexen op auteur, op Bijbelpassage en op trefwoord. Dit wordt door velen op prijs gesteld.
2. Alle documenten (die vroeger van Scribd gedownload moesten worden) zijn nu rechtstreeks (en voor iedereen) als PDF beschikbaar.
3. Er zijn een groot aantal nieuwe documenten geplaatst, o.a. over het bijbelboek Openbaring en het evangelie van Lukas. Ook een nieuw artikel over Romeinen 9.

Contact opnemen is mogelijk via het volgende e-mail adres:
info AT bijbelsdenken PUNT eu (uiteraard dient u het woord AT door een apenstaartje te vervangen en het woord PUNT door een punt).

Terug naar de startpagina