Nieuw op de site

24 juli 2019: Pagina toegevoegd over het woord "hel".  Begonnen met een herziening van de pagina's over (anti)christelijk jargon.
31 mei 2019: Alle artikelen over het preterisme (nos. 11-22 op pagina over de komst van de Messias) herzien.
31 mei 2019: Literatuurlijst (van en over het preterisme) toegevoegd, op pagina over de komst van de Messias.
24 mei 2019: Artikel toegevoegd over het onderwerp "Met Christus regeren", op pagina over de komst van de Messias.

22 mrt 2019: Artikel toegevoegd over 2 Petr. 3 ("Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde"), op pagina over de komst van de Messias.
6 mrt 2019: Artikelen 11 en 12 over de komst van de Messias herzien.

17 jan 2019: Artikel toegevoegd over "het einde van de eeuw" (op pagina over de komst van de Messias).

18 dec 2018: Artikel toegevoegd over de toekomst van IsraŽl (op pagina over de komst van de Messias).
9 dec 2018:  Alle overige artikelen (6-17) over de komst van de Messias herschreven . En artikel toegevoegd (over de aantrekkingskracht  van het preterisme).

16 okt 2018:  Artikelen 1 tot 5 over de komst van de Messias herschreven (m.n. die over de profetie van de 70 weken)

24 sept 2018: Artikel toegevoegd over de gevaren van het preterisme (op de pagina over Christus' komst)
11 sept 2018: "Kwam de Messias toen de tempel werd verwoest?" opnieuw herzien.
10 sept 2018: Artikel herzien over de visie van het preterisme op de wederkomst.
9 sept 2018: Artikel over de zgn. tijdsaanduidingen in de evangeliŽn herzien (hfdst.9 over de wederkomst)
7 sept 2018: Artikel over het uitgangspunt van het preterisme geheel herzien  (hfdst.8 over de wederkomst)

[De uitbreidingen van juni 2017 tot en met augustus 2018 zijn van deze pagina verwijderd om die niet te lang te laten worden]

31 mei 2017: Nieuwe versie van de "Bijbels Denken" site gelanceerd. De layout van de site is in een aantal belangrijke opzichten gewijzigd:
1. Er is nu ťťn centrale overzichtspagina met indexen op auteur, op Bijbelpassage en op trefwoord. Dit wordt door velen op prijs gesteld.
2. Alle documenten (die vroeger van Scribd gedownload moesten worden) zijn nu rechtstreeks (en voor iedereen) als PDF beschikbaar.
3. Er zijn een groot aantal nieuwe documenten geplaatst, o.a. over het bijbelboek Openbaring en het evangelie van Lukas. Ook een artikel over Romeinen 9.

Contact opnemen is mogelijk via het volgende e-mail adres:
info AT bijbelsdenken PUNT eu (uiteraard dient u het woord AT door een apenstaartje te vervangen en het woord PUNT door een punt).

Terug naar de startpagina