Orthodox
NepnieuwsOpvattingen die als "orthodox" worden beschouwd zijn in werkelijkheid dikwijls "leringen van mensen".  Sprekend over 1 Timotheüs 2:4 gaf de Engelse predikant C.H.Spurgeon eens het volgende commentaar:

“Jullie - althans de meesten van jullie - moeten wel bekend zijn met de manier waarop onze oudere calvinistische vrienden met deze tekst plegen om te gaan. ‘Alle mensen’ zo zeggen zij, dat is: ‘sommige mensen’. Alsof de Heilige Geest niet ‘sommige mensen’ had kunnen zeggen wanneer Hij sommigen had bedoeld. ‘Alle mensen’ zo zeggen zij, dat is: ‘sommigen van alle soorten van mensen’. Alsof de Here niet ‘allerlei mensen’ had kunnen zeggen als Hij dat had bedoeld. De Heilige Geest heeft door de apostel geschreven: ‘alle mensen’, en ontegenzeglijk bedoelt Hij alle mensen. Ik weet hoe men zich van de kracht van dat ‘alle’ kan ontdoen met behulp van de kritische methode die een poosje geleden bijzonder gangbaar was, maar ik zie niet in hoe die hier toegepast kan worden met gepast respect voor de waarheid. Ik was net de uiteenzetting van een zeer bekwame Bijbelgeleerde aan het lezen, die de tekst zo verklaart dat hij wordt wegverklaard. Hij past er grammaticaal buskruit op toe, en laat hem bij wijze van uitleg ontploffen. Toen ik zijn uiteenzetting las, dacht ik dat het een uitmuntend commentaar op de tekst zou zijn geweest indien deze had geluid: ‘Die niet wil dat alle mensen behouden worden, noch tot erkentenis der waarheid komen’. Als dát de geďnspireerde taal was geweest, dan was iedere opmerking van de geleerde doctor er geheel mee in overeenstemming, maar aangezien er juist staat: ‘die wil dat alle mensen behouden worden’, zijn zijn aantekeningen niet weinig misplaatst. Mijn verlangen om mijn eigen leerstellige inzichten trouw te blijven is niet groot genoeg om mij bewust ook maar één enkele tekst der Schrift te doen veranderen. Ik heb groot respect voor orthodoxie, maar mijn ontzag voor inspiratie is nog veel groter. Ik zou liever honderdmaal met mijzelf in tegenspraak willen zijn, dan eenmaal met het woord van God. Ik heb het nooit een bijzonder grote misdaad geacht om met mezelf in tegenspraak te schijnen, want wie ben ik dat ik altijd consistent zou moeten zijn? Maar ik acht het een grote misdaad om zo met het woord van God in tegenspraak te zijn, dat ik een tak of zelfs maar een twijgje van een enkele boom in het woud der Schrift zou willen afhakken. God verhoede dat ik enige van Zijn uitspraken, zelfs maar in de geringste mate, in model zou willen knippen. Zó luidt de tekst, en zó moeten we hem lezen: ‘God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden, en tot kennis van de waarheid komen’”

(Metropolitan Tabernacle Pulpit, Volume 26, page 50).


"Amen", zouden wij hierop willen zeggen. De houding die Spurgeon aanbeveelt, is de enige juiste houding tegenover de Bijbel. Wát de zogenaamde orthodoxie ook mag beweren.

Terug naar de startpagina