David Baron
David Baron (1855-1926) werd geboren in Suwalki (een plaats die zich destijds bevond in Rusland, maar die tegenwoordig in Polen ligt). Hij werd orthodox-Joods opgevoed en verhuisde in zijn jeugd naar Engeland (Hull). Als kind werd hij getroffen door een ernstig ongeluk, wat een diepe indruk op hem maakte. Hoewel vrienden en familieleden hem trachtten te troosten met de verzekering dat de Eeuwige zich beslist over een onschuldig kind zou ontfermen, was hij er diep van overtuigd dat hij niet onschuldig was, en het toekomstige leven onwaardig. In Hull gaf iemand hem een Nieuw Testament. Baron ontdekte al op de eerste bladzijde (Matth. 1:1-17) dat dit een Joods boek is, geschreven door Joden. Hij las en herlas het, en kwam tot geloof in de Messias. Met Charles A. SchŲnberger, een andere messiasbelijdende Jood, richtte hij "The Hebrew Christian Testimony to Israel" op (een organisatie die nog steeds bestaat, maar die tegenwoordig "Messianic Testimony" heet).
Baron is zijn leven lang Jood gebleven. Hij benadrukte, dat hij niet een bepaalde kerk vertegenwoordigde, maar als Jood de Messias had gevonden.  Aan de hand van de Hebreeuwse Schriften wilde hij zijn volksgenoten laten zien, dat Jezus de beloofde Messias is, en de ogen van christenen openen voor de blijvende roeping en de heerlijke toekomst van het volk IsraŽl. Hij moet daarom worden beschouwd als een belangrijke schakel tussen het volk IsraŽl en de christelijke gemeente.Voor het tijdschrift The Scattered Nation, dat The Hebrew Christian Testimony to Israel uitgaf, schreef Baron talloze Bijbelstudies. Die muntten uit door een heldere stijl en een buitengewoon grondige kennis van het Bijbels Hebreeuws. Ze werden later in boekvorm uitgegeven (zie onderstaande literatuurlijst). Vooral het commentaar van Baron op het Bijbelboek Zacharia  zou iedere christen moeten lezen, maar al zijn boeken zijn zeer de moeite waard.

Van David Baron zijn ons de volgende werken bekend. Door op een onderstreepte tekst te klikken kunt u het betreffende boek op uw eigen computer "downloaden". Al Barons werken worden nog steeds uitgegeven, maar niet van elk boek is een webversie beschikbaar. Sommige boeken zijn in de jaren 20 van de vorige eeuw ook in het Nederlands vertaald.

1. Rays of Messiahs Glory. Christ in the Old Testament (1886)
2. The Jewish Problem : Its Solution. Israels Present and Future (1891)
3. The Ancient Scriptures and the Modern Jew (1900)
4. Israel in the Plan of God. A Divine Forecast of Jewish History (1905)
5. Israels Inalienable Possessions. The Gifts and the Calling of God which are without Repentance (1906)
6. Types, Psalms and Prophecies. A Series of Old Testament Studies (1907)
7. The Shepherd of Israel and His Scattered Flock (1910)
8. The History of the Ten "Lost" Tribes. Anglo-Israelism Examined (1915)
9. The Visions and Prophecies of Zechariah (1918)
10. The Servant of Jehovah. The Sufferings of the Messiah and the Glory that should follow.  An Exposition of Isaiah Chapter 53  (1922)
11. The History of Israel. Its Spiritual Significance (verschijningsdatum onbekend)

Terug naar de startpagina