Image of Keith DeRose
Keith de Rose is hoogleraar filosofie aan de Yale Universiteit (New Haven, CT, USA) en lid van een gemeente op de Yale Campus (St.John's Episcopal Church). Na een lange zoektocht kwam hij tot de conclusie dat de verklaring die orthodoxe christenen geven van Romeinen 5, 1 Korinthe 15 en Kolossenzen 1 niet deugt. Wat de apostel Paulus  in zijn brieven schrijft moet letterlijk worden genomen. Hij drukte zich nauwkeurig uit en was in zijn formuleringen niet "onvoorzichtig".  Volgens de Schrift zullen alle mensen uiteindelijk worden levendgemaakt - hoewel velen aanvankelijk worden geoordeeld en gestraft. Alverzoening is geen onbijbels denkbeeld, maar de hoop van het evangelie. De term "verzoening van het al"  is een Bijbelwoord uit Kolossenzen 1.

Door op de onderstaande onderstreepte tekst te klikken kunt u een Nederlandse vertaling van het artikel van Keith downloaden:

Universalisme en de Bijbel
Terug naar de startpagina