Een Doop
EÚn doop Volgens de Bijbel doopte Johannes met water, maar doopt de Messias met heilige geest. De doop van Johannes was een symbolische handeling die vooruitwees naar de Úchte doop die de Heer vanuit de hemel zou voltrekken. De doop van Christus reinigt niet de buitenkant maar het innerlijk van de mens, en verbindt elke gedoopte aan de opgestane Heer. De Geest die de Messias schenkt is de “geest van de zoonsstelling” (Gr. huiothesia, Rom.8:15). Wie deze Geest ontvangen, worden door God als zijn volwassen kinderen aangenomen en gaan God aanroepen als Vader.

Predikers die gelovigen oproepen om zich in water te laten dopen of zich te laten herdopen, ijveren voor een schaduwachtige inzetting en menen “in het vlees volmaakt te kunnen worden”. Zulke mensen leggen de gemeente van Christus opnieuw een wet op. 

Gedrukt exemplaar aanvragen: bij Stichting Evangelie om Niet


Formaat: Paperback
Aantal pagina's: 206
ISBN: 978-94-6266-665-8
Afmetingen: 22 x 14 cm

Prijs: gratis (u mag wel een vrijwillige bijdrage overmaken om de kosten te dekken)

U kunt de volledige tekst in PDF formaat ook hier downloaden

Terug naar de start pagina