Image of Thomas Erskine
Thomas Erskine (van Linlathen, 1788-1870), een Schots jurist, heeft een aantal lezenswaardige boeken geschreven. 
Een levensbeschrijving van Erskine is te vinden op de Engelstalige versie van de Internet-encyclopedie Wikipedia.

De eerste twee boeken hebben wij nog niet gelezen, de overige vijf wel.


Remarks on the Internal Evidence for the Truth of Revealed Religion (1820)

An Essay on Faith (1822)

The Unconditional Freeness of the Gospel (1828)
De redding van een mens is voor 100% te danken aan Gods genade. Ook "geloven" is géén "goed werk" dat een gelovige verricht. "Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de HERE heeft beide gemaakt" (Spreuken 20:12).
Een kenmerkend citaat uit dit boek  is op deze website te vinden, in de pagina over "Gelovigen"
.

The Brazen Serpent, or Life Coming Through Death
(1831)
In dit boek keert Erskine zich tegen de leer van plaatsvervanging en hij verdedigt de Bijbelse leer van het Hoofdschap van Christus.

The Doctrine of Election and Its Connection with the General Tenor of Christianity, Illustrated from Many Parts of Scripture and Especially from the Epistle to the Romans (1837)
Erskine keert zich (o.i. terecht) tegen de calvinistische opvattingen aangaande Gods verkiezing, maar wat hij er tegenover stelt is o.i. onbevredigend.


Thoughts on St.Paul's Epistle to the Romans (in: The Spiritual Order and  Other Papers) (1871)
Volgens Erskine is de overtuiging dat God ook in Zijn gerichten en oordelen het heil van de zondaar op het oog heeft de kern van het geloof dat een mens rechtvaardigt.
Dat dit werkelijk Gods oogmerk is wanneer Hij oordeelt, is de boodschap van de profeet Habakuk.
In Rom.3:23-24 en Rom.5:19 wordt beschreven wat de uitkomst  van Gods oordeel zal zijn.


Letters of Thomas Erskine of Linlathen (1878)
Na Erskine's dood werd zijn correspondentie gebundeld en uitgegeven. De brieven geven een indruk van de manier waarop Erskine zijn medemensen raad en steun trachtte te geven, vanuit de Schrift.

Van Erskine's boek over de Romeinenbrief hebben we enkele passages vertaald.
U kunt deze artikelen "downloaden" door op onderstaande onderstreepte teksten te klikken.

Gerechtigheid van geloof
Een verhandeling over deze Bijbelse uitdrukking, die te vinden is in Romeinen 4:13.

Gerechtigheid van God
Boeiende verhandeling over Romeinen 1:17 en de daaraan ten grondslag liggende profetie van Habakuk.

Terug naar de startpagina