VuurHel

In moderne Bijbelvertalingen is "hel" de weergave van het Griekse woord gehenna. Gehenna was een leenwoord uit het Hebreeuws, en betekent: "dal van Hinnom". In het Nieuwe Testament wordt dit woord twaalf maal gebruikt:

1. Jakobus noemt de tong: "een klein vuur", dat "door gehenna in vlam wordt gezet" (Jakobus 3:1-12).
Met één enkel woord kan een uitslaande brand van vijandschap worden ontstoken, die nauwelijks meer te blussen is. De Here Jezus zei, dat wie zijn medemens aanspreekt als: "Dwaas", "vervalt aan de gehenna van het vuur" (Mattheüs 5:22). Waar zoiets wordt gezegd, breekt de hel los.
2. Wat hen tot zonde zou kunnen verleiden, moesten  Jezus' discipelen wegdoen. Hun Meester merkte op, dat het beter was om een lichaamsdeel te missen dan met zijn hele lichaam in gehenna te worden geworpen (Mattheüs 5:29, 5:30, 18:9; Markus 9:43, 9:45, 9:47).
3. De leerlingen moesten niet bang zijn voor mensen, maar ontzag hebben voor God, die "zowel ziel als lichaam kan verderven in gehenna" (Mattheüs 10:28, Lukas 12:5).
4. Wie anderen wilde beletten om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, noemde de Here een "zoon van gehenna" (Mattheüs 23:15).
5. En wie zich tegen Gods woord verzette en Gods profeten vermoordde, zou volgens Hem "niet ontkomen aan het oordeel van gehenna" (Mattheüs 23:33).  

Er staat geschreven: "En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen... Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen" (Jesaja 66:23-24). 
"In gehenna sterft hun worm niet en het vuur wordt er niet uitgeblust" (Markus 9:48). In het messiaanse koninkrijk zullen misdadigers na hun terechtstelling in het dal van Hinnom worden geworpen. Hun lichamen zullen daar worden verbrand en de restanten zullen door maden worden verteerd. Bij het verlaten van Jeruzalem zullen pelgrims dat afgrijselijke schouwspel zien. In gehenna liggen lijken (Jesaja 66:24). Wie gedood is, wordt erin geworpen (Lukas 12:5). De Bijbelse hel is géén plaats waar mensen worden gepijnigd.

Terug naar de startpagina