Image of A.E.Knoch
Adolph Ernst Knoch (1874-1965) was de geestelijke vader van de "Concordante Vertaling". Deze Amerikaan van Duitse afkomst heef tijdens zijn lange leven enorm veel over de Bijbel geschreven. Veel van zijn geschriften zijn on line beschikbaar, via websites die op onze pagina's met koppelingen worden vermeld.

Onderstaande artikelen zijn vertaalde hoofdstukken uit zijn boek The Mystery of the Gospel.

Adam en Christus (een beschouwing over Romeinen 5)

De levendmaking (een beschouwing over 1 Korinthe 15)

Verzoening van het al (een beschouwing over Kolossenzen 1)

Terug naar de startpagina