Nagelkruid (knikkend)
Lid

Volgens de meeste christenen is kerklidmaatschap bijzonder belangrijk. Om lid te kunnen worden moet men instemmen met een bepaalde belijdenis of zich onderwerpen aan bepaalde rituelen (kinderdoop of volwassenendoop, vormsel of openbare belijdenis). In de samenleving neemt het aantal mensen dat hiertoe bereid is af, en in de Bijbel wordt er aan zulke onderwerpen geen woord gewijd. Volgens de Schrift zijn gelovigen "leden van Christus" (1 Korinthe 6:15) of "leden van Zijn lichaam" (Efeze 5:30, 1 Korinthe 12:27), en daardoor "leden van elkaar" (Romeinen 12:5, Efeze 4:25).  Waarbij de Bijbelschrijvers een woord gebruiken dat "ledemaat" of "lichaamsdeel" betekent, en dat niets te maken heeft met lidmaatschap in administratieve zin. Lid van het lichaam van Christus wordt men niet door zich te laten dopen (op welke leeftijd dan ook), en ook niet door met bepaalde opvattingen in te stemmen. Lid van het lichaam wordt men doordat men met de geest van God (of de geest van Christus) wordt gedoopt (1 Korinthe 12:13, vgl. 1 Korinthe 6:17 en Romeinen 8:9). Wie Jezus als Heer (er)kent heeft Zijn Geest ontvangen (1 Korinthe 12:3). Een heer is voor zijn slaven verantwoordelijk en zorgt voor hen.

Slaven van de hemelse Heer behoren voor menselijke tradities op te passen (MattheŁs 15:6-9, Galaten 4:9-11, Kolossenzen 2:8, 2:16-17, 2:20-22). Ze moeten vasthouden aan het Hoofd. Uit Hem ontvangt het hele lichaam kracht om te groeien (Kolossenzen 2:19). Wie veel waarde hecht aan tradities, zal moeite hebben om gelovigen uit verschillende tradities als "leden van elkaar" te beschouwen. Toch zijn ze dat volgens de Bijbel (Romeinen 12:5, Efeze 4:25). We hebben al onze medechristenen nodig om als lichaam te kunnen groeien en functioneren (Efeze 4:15-16, Kolossenzen 2:19). Wie inzettingen belangrijk vindt, houdt niet vast aan het Hoofd (Kolossenzen 2:19). Het ijveren voor rustdagen ("sabbatten"), een godsdienstige kalender  ("feesten ,nieuwe manen") en ceremoniŽle reinheid ("raak niet, smaak niet, roer niet aan") is onverenigbaar met het vasthouden aan Hem. Wat werkelijk van belang is, is een band met de levende Christus (Kolossenzen 2:6-23).

Niet wie zich aan de regels van onze traditie houdt, maar wie aan de opgestane Heer is verbonden, is een lid van Christus' lichaam.

Terug naar de startpagina