Albert Lukkien (1862-1941) was werkzaam in het onderwijs (aanvankelijk als onderwijzer, later hoofdonderwijzer). Tijdens de jaren dertig van de vorige eeuw heeft hij  bijbelcommentaren geschreven, die als "feuilleton" in een gestencild blaadje werden gepubliceerd. Dat blad heette Onnaspeurlijke Rijkdom (naar Efeze 3:8). Lukkien was geboren in Groningen, maar het grootste deel van zijn leven werkzaam als (hoofd)onderwijzer op een "School met den Bijbel" in Den Haag. Naast commentaren schreef hij ook andere werken over bijbelse onderwerpen, zoals Schrift en Leer en Alverzoening toegelicht en verdedigd. Hij vertaalde allerlei kinderboeken en romans (o.a. uit het Duits en het Zweeds) en schreef geromantiseerde beschrijvingen van episoden uit de kerkgeschiedenis. Lukkien was een vaste medewerker van het tijdschrift TimotheŘs, "Ge´llustreerd Weekblad voor Jongelui". Veel van zijn boeken werden uitgegeven door J.N.Voorhoeve in Den Haag. Hij ondertekende zijn bijbelcommentaren doorgaans alleen met zijn initialen, als "A.L."

Een korte levensbeschrijving van Lukkien (en een samenvatting van enkele door hem vertaalde kinderboeken) is te vinden in: Ewoud Sanders, Levi's eerste kerstfeest. Jeugdverhalen over Jodenbekering, 1792-2015  [Proefschrift, Radboud Universiteit Nijmegen, 2017]. Aan dit proefschrift is een groot deel van bovenstaande informatie ontleend.

Klik met de linker muisknop op een onderstaande onderstreepte tekst indien u een bestand wilt "downloaden".

Alverzoening toegelicht en verdedigd   *** NIEUW, jan 2024 ***

De brief aan de EfeziŰrs (de volledige tekst van een commentaar)   *** NIEUW, nov 2023 ***

De brief aan de Galaten (de volledige tekst van een commentaar)

De brief aan de Romeinen (de volledige tekst van een commentaar)  *** NIEUW, dec 2023 ***

De liefde van God (artikel uit "Onnaspeurlijke RIjkdom", kort maar gedegen)

Eeuwigheid (artikel uit "Onnaspeurlijke rijkdom, jaargang 1939)

Paulus (gebundelde artikelen uit "Onnaspeurlijke rijkdom" over het leven en de boodschap van Paulus)  *** NIEUW, nov 2023 ***

Schrift en leer (gebundelde artikelen uit "De Geldersche Post", over het conflict tussen Bijbel en traditie)Terug naar de startpagina