Image of George MacDonald
George MacDonald (1824-1905) was een Schotse romanschrijver, dichter, toneelspeler en dominee. Weinig mensen zullen in hun leven zoveel moeilijkheden en beproevingen hebben doorgemaakt als hij. MacDonald had te kampen met levensbedreigende ziekten, verlies van al zijn inkomsten, vervolging vanwege zijn geloofsopvattingen, en - het ergst van alles - verlies van vier van zijn kinderen na een langdurig en pijnlijk ziekbed. Hoewel het lijden hem voortdurend achtervolgde, bleef hij blijmoedig getuigen van de oneindige liefde en de blijvende trouw van God. Door het lijden verloor hij zijn geloof niet, maar werd hij juist versterkt in zijn geloof. Zijn  geschriften zijn tijdloos en vanwege hun diepzinnigheid nog altijd bijzonder lezenswaardig. De bekende schrijver C.S.Lewis beschouwde MacDonald als zijn leermeester en zijn geestelijke vader.

Een absolute aanrader is de bundel Unspoken Sermons.

Een Japanse christen (Miho Yamaguchi) heeft over de geloofsopvattingen van George MacDonald een boeiend boek geschreven: George MacDonald's Challenging Theology of the Atonement, Suffering, and Death. Door op de onderstaande onderstreepte tekst te klikken kunt u een samenvatting van haar boek "downloaden".

Wat George MacDonald over de verzoening schreef


Terug naar de startpagina