Over het leven van mr. A.Manussen Sr. is ons weinig bekend. In de periode tussen de beide wereldoorlogen was hij mogelijk betrokken bij de "Bellamy-beweging". Zeker is dat hij in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog een serie brochures over thema's uit de Bijbel heeft geschreven. Die werden in gestencilde vorm onder belangstellenden verspreid. Ondanks de oubollige titel (Schriftuurlijke Waarheden) is de inhoud nog steeds aktueel. Hieronder treft u de volledige tekst aan.

Door op een onderstreepte titel te klikken kunt u de betreffende brochure "downloaden". De titels van de brochures geven een goed beeld van de inhoud.


De oorsprong van het kwaad (deel 1)

De oorsprong van het kwaad (deel 2)

Over dood en opstanding

Bedelingen van het nieuwe verbond

Redding van de ganse schepping

Jezus, de Zoon van God

Enkele opmerkingen over de mens Judas Iskarioth

Paulus, de apostel der volken en ziin evangelieTerug naar de startpagina