"Maranatha" - Eene Studie over de Onvervulde Profetie

is voor zover wij weten, het eerste boek dat ds. H.Bultema schreef nadat hij naar Amerika was geŽmigreerd. Hij verkreeg er grote bekendheid door maar vanwege deze publicatie  werd hij uiteindelijk ook  uit de Christian Reformed Church gezet.
De kerkleiding beschouwde het als "ongereformeerd" dat de schrijver uitzag naar een geestelijk en nationaal herstel van het volk IsraŽl, en  naar de duizendjarige binding van de satan die in Openbaring 2o is beschreven.
Het boek werd in 1917 uitgegeven door Eerdmans-Sevensma in Grand Rapids (MI), een uitgever die tegenwoordig bekend staat als William B.Eerdmans Publishing Company (en nog altijd bestaat).

Via deze pagina kunt u losse hoofdstukken van het boek als PDF downloaden. Door op een onderstreepte tekst te klikken  haalt u het hoofdstuk binnen op uw eigen computer.

1. Voorrede
2. Eene Beschouwing over de Profetie en Hare UItlegging
3. Enkele Regelen voor de Verklaring der Profetie
4. De Teekenen der Tijden
5. De Antichrist
6. De Toekomst des Heeren
7. De Eerste Opstanding
8. Bezwaren tegen de Eerste Opstanding
9. Bewijzen voor de Eerste Opstanding uit het O.T.
10. Bewijzen voor de Eerste Opstanding uit het N.T.
11. Enkele Slotopmerkingen over de Eerste Opstanding
12. De Opname der Geloovigen
13. Het Genadeloon
14. Het Avondmaal van de Bruiloft des Lams
15. Het Richten der Geloovigen
16. IsraŽl en de Gemeente
17. IsraŽl Gods Wondervolk
18. IsraŽls Toekomst volgens het Oude Testament
19. IsraŽls Herstel volgens het Nieuwe Testament
20. Het Millennium of Duizendjarig Rijk
21. Enkele Vragen en Gezichtspunten over het Millennium
22. Onderscheid tussen het Millennium en den Eeuwigen Staat
23. Een Blik in de Openbaring van Johannes
24. De Roeping der Geloovigen Beschouwd in het Licht der Profetie
25. De Les der Historie
26. De Middeleeuwen
27. Van de Hervorming tot Heden

Terug naar de indexpagina