"Maranatha" - Eene Studie over de Onvervulde Profetie
Brede wespenorchis
"Maranatha" is voor zover wij weten, het eerste boek dat ds. H.Bultema schreef nadat hij naar Amerika was geŽmigreerd. Hij verkreeg er grote bekendheid door maar vanwege deze publicatie  werd hij uit de Christian Reformed Church gezet. De kerkleiding beschouwde het als "ongereformeerd"  om uit te zien naar een geestelijk en nationaal herstel van het volk IsraŽl, en  naar de duizendjarige binding van de satan die in Openbaring 2o is beschreven. Het boek werd in 1917 uitgegeven door Eerdmans-Sevensma in Grand Rapids (MI), een uitgever die nog altijd bestaat  onder de naam William B.Eerdmans Publishing Company.

In sommige opzichten is dit boek vanzelfsprekend gedateerd. Als gereformeerd predikant onderschreef de auteur de gereformeerde belijdenisgeschriften. Hij aanvaardde de leer van de DrieŽenheid (die in de Schrift  niet is te vinden) en hij keerde zich tegen de "verzoening van het al" (die volstrekt Schriftuurlijk is). Ook besefte ds.Bultema niet, dat er op de eerste toekomstige eeuw (waarin de satan zal zijn gebonden) nog een tweede toekomstige eeuw zal volgen: het tijdperk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin Gods einddoel met Zijn schepping nog niet volkomen zal zijn bereikt. Maar Bultema's regels voor de verklaring van de Bijbelse profetie, zijn bewijzen voor de eerste opstanding, en zijn bewijs voor het herstel van IsraŽl en een toekomstige duizendjarige periode van vrede op de huidige aarde zijn nog altijd actueel.

Door op de onderstaande onderstreepte tekst te klikken  kunt u de volledige tekst van het boek in PDF formaat opslaan op uw eigen computer.

"Maranatha" - Eene studie over de Onvervulde Profetie (Eerdmans-Sevensma Co., Grand Rapids, Michigan 1917)


Terug naar de indexpagina