"Maranatha" - Eene Studie over de Onvervulde Profetie

is voor zover wij weten, het eerste boek dat ds. H.Bultema schreef nadat hij naar Amerika was geŽmigreerd. Hij verkreeg er grote bekendheid door maar vanwege deze publicatie  werd hij uit de Christian Reformed Church gezet. De kerkleiding beschouwde het als "ongereformeerd"  om uit te zien naar een geestelijk en nationaal herstel van het volk IsraŽl, en  naar de duizendjarige binding van de satan die in Openbaring 2o is beschreven. Het boek werd in 1917 uitgegeven door Eerdmans-Sevensma in Grand Rapids (MI), een uitgever die nog altijd bestaat  onder de naam William B.Eerdmans Publishing Company.

In sommige opzichten is Bultema's boek vanzelfsprekend gedateerd. Als gereformeerd predikant onderschreef de auteur de gereformeerde belijdenisgeschriften. Hij aanvaardde de leer van de DrieŽenheid (die in de Schrift  niet is te vinden) en hij keerde zich tegen de "verzoening van het al" (die volstrekt Schriftuurlijk is). Ook besefte Bultema niet, dat er op de eerste toekomstige eeuw (waarin de satan zal zijn gebonden) nog een tweede toekomstige eeuw zal volgen: het tijdperk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin Gods einddoel met Zijn schepping nog niet volkomen zal zijn bereikt. Maar zijn regels voor de verklaring van de Bijbelse profetie, zijn bewijzen voor de eerste opstanding, en zijn bewijs voor het herstel van IsraŽl en het toekomstige millennium zijn nog altijd actueel.

Door op een onderstreepte tekst te klikken  kunt u elk hoofdstuk in PDF formaat opslaan op uw eigen computer.

1. Voorrede
2. Eene Beschouwing over de Profetie en Hare UItlegging
3. Enkele Regelen voor de Verklaring der Profetie
4. De Teekenen der Tijden
5. De Antichrist
6. De Toekomst des Heeren
7. De Eerste Opstanding
8. Bezwaren tegen de Eerste Opstanding
9. Bewijzen voor de Eerste Opstanding uit het O.T.
10. Bewijzen voor de Eerste Opstanding uit het N.T.
11. Enkele Slotopmerkingen over de Eerste Opstanding
12. De Opname der Geloovigen
13. Het Genadeloon
14. Het Avondmaal van de Bruiloft des Lams
15. Het Richten der Geloovigen
16. IsraŽl en de Gemeente
17. IsraŽl Gods Wondervolk
18. IsraŽls Toekomst volgens het Oude Testament
19. IsraŽls Herstel volgens het Nieuwe Testament
20. Het Millennium of Duizendjarig Rijk
21. Enkele Vragen en Gezichtspunten over het Millennium
22. Onderscheid tussen het Millennium en den Eeuwigen Staat
23. Een Blik in de Openbaring van Johannes
24. De Roeping der Geloovigen Beschouwd in het Licht der Profetie
25. De Les der Historie
26. De Middeleeuwen
27. Van de Hervorming tot Heden

Terug naar de indexpagina