Creation of Adam Michelangelo
Nederlandstalige websites

Onderstaande websites zijn  naar onze mening interessant en een bezoekje waard.
Door op een onderstreepte tekst te klikken surft u naar de genoemde site.
Na ieder onderstreept adres volgt het motto van de site en de naam van de maker.
Voor alle teksten op het web (en ook voor alle teksten op onze eigen site) geldt:
Onderzoek de Schriften en ga na "of deze dingen zo zijn" (Handelingen 17:11)
"Beproeft alles, behoudt het goede. Onthoudt u van elke vorm van kwaad" (1 Thessalonicenzen 5:21-22)
Over sommige pagina's hebben wij onze twijfels - maar de pagina's zetten je wel aan het denken.

Bijbelinfo: "Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard" (1 Timotheüs 4:9) (Remmer Remmers)
Da-ath: Getuigen van de ene ware God en Zijn Woord. Da-ath is het Hebreeuwse woord voor kennis (Date Gorter)
De Bijbel is Gods Woord:  "Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods" (Dov Avnon)
Elchanan: Zaken die binnen het christendom op verschillende manieren worden geïnterpreteerd (maker onbekend)
De Evangelist: "Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering" (2 Timotheüs 3:16)  (H. Westerbeke)
De Schrift:  Boekje voor iedereen die interesse heeft in Bijbelse thema's (maker onbekend)
Evangelie: spreekt van de ene God, die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt (Inge van Wijnen)
Gezonde woorden:  Zijn de woorden van God in de oorspronkelijke talen. Mensenwoord is ongezond (Gerard Oudijn)
Goedbericht: De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen! (André Piet)
Goswin de Boer: Nu je het zo zegt... Weblog over allerlei onderwerpen uit de Bijbel [momenteel niet bereikbaar]
Het Levende Ware Woord:  Het tijdschrift "Uit de Schriften" (een klassieker) online! (maker onbekend)
Hoe naar God terug? Voor een nieuw leven en het groeien daarin (Daniël Bokkers)
In geest en waarheid: De waarachtige geestelijke realiteiten van God en Zijn koninkrijk  (Cees Noordzij)
In Perspectief:  Het evangelie blijkt echt goed nieuws te zijn  (Wim Hoogendijk)
Jezus in ons:  Het geheim van het christelijk leven (Ton de Ruiter)
Joods geluid (van een christen) Over de dialoog tussen Joden en christenen, met het  Woord van God als basis (Jos Westerbeke)
Kleronomia: Een site voor Bijbelstudie (over het Bijbelse begrip "erfdeel", beter gezegd: lotsdeel) (maker onbekend)
Levend Water: "Om in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt" (Efeze 3:9) (Denijs van Zuijlekom)
Midden Oosten Nieuws: Waarbij de rest van de wereld (en de komst van Yeshua) niet uit het oog wordt verloren (Wim Jongman)
Nederlands Bijbelstudie Centrum:  "Onderzoekt de Schriften" (Johannes 5:39)  (Ab Klein Haneveld)
Onderzoek de Schriften: Bijbelstudie in de brontalen [maker onbekend]
Over Alverzoening: God is goed en rechtvaardig. Hij straft om te redden (Tom van Dijk)
RevaGo: Besef van God. Artikelen, blogs, audio en video (Peter Meye)
Scripture for All: Interlinear Scripture Analyzer, een kosteloos interlineair programma (André de Mol)
Stichting Lachai-Roï:  Brochures en boeken over de Bijbel (J.A. Hensen)
Wereldgeschiedenis:  Het geheim van de wereldgeschiedenis  (Joop Neven)

Terug naar de startpagina