Nieuw op de site

13 jan 2020:
Artikel over Psalm 7 geplaatst.
19 dec 2019:  Artikel over Psalm 6 geplaatst.
15 dec 2019: Artikel over  Psalm 5 geplaatst.
5 dec 2019:  Artikel over Psalm 4 geplaatst.
30 nov 2019: Artikel over Psalm 3 geplaatst.
16 nov 2019: Artikel over Psalm 2 geplaatst.
6 nov 2019: Nieuwe pagina begonnen over de Psalmen, artikel geplaatst over Psalm 1.

24 okt 2019: Alle artikelen over (beter gezegd: tegen) het preterisme herzien, en 1 artikel toegevoegd (over de betekenis van het woord parousia).
9 okt 2019: Het ABC van (anti) christelijk jargon voltooid, en alle pagina's nogmaals grondig herzien (Wat er nu staat is waarschijnlijk wel de definitieve versie).

30 aug 2019: Artikel over Handelingen 13:32-39 opnieuw herschreven. Alle pagina's over (anti) christelijk jargon herzien.
24 juli 2019: Pagina toegevoegd over het woord "hel".  Begonnen met een herziening van de pagina's over (anti)christelijk jargon.
31 mei 2019: Alle artikelen over het preterisme (nos. 11-22 op pagina over de komst van de Messias) herzien.
31 mei 2019: Literatuurlijst (van en over het preterisme) toegevoegd, op pagina over de komst van de Messias.
24 mei 2019: Artikel toegevoegd over het onderwerp "Met Christus regeren", op pagina over de komst van de Messias.

22 mrt 2019: Artikel toegevoegd over 2 Petr. 3 ("Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde"), op pagina over de komst van de Messias.
6 mrt 2019: Artikelen 11 en 12 over de komst van de Messias herzien.

[De uitbreidingen van juni 2017 tot en met januari 2019 zijn niet meer vermeld om deze pagina niet te lang te laten worden]

31 mei 2017: Nieuwe versie van de "Bijbels Denken" site gelanceerd. De layout van de site is in een aantal belangrijke opzichten gewijzigd:
1. Er is nu één centrale overzichtspagina met indexen op auteur, op Bijbelpassage en op trefwoord. Dit wordt door velen op prijs gesteld.
2. Alle documenten (die vroeger van Scribd gedownload moesten worden) zijn nu rechtstreeks (en voor iedereen) als PDF beschikbaar.
3. Er zijn een groot aantal nieuwe documenten geplaatst, o.a. over het bijbelboek Openbaring en het evangelie van Lukas. Ook een artikel over Romeinen 9.

Contact opnemen is mogelijk via het volgende e-mail adres:
info AT bijbelsdenken PUNT eu (uiteraard dient u het woord AT door een apenstaartje te vervangen en het woord PUNT door een punt).

Terug naar de startpagina