Zoals in de dagen van Noach en van Lot


Omslag
Onze Heer, Jezus Christus, vergeleek de tijd die aan Zijn wederkomst zou voorafgaan met “de dagen van Noach” en “de dagen van Lot”. Hij riep Zijn volksgenoten op om waakzaam te zijn, om scherp op te letten en het karakter van de tijd waarin ze leefden te onderscheiden bij het licht van de Schrift.

Omdat de Here het slot van het tegenwoordige wereldtijdperk vergeleek met de tijd van Noach en de tijd van Lot, is het van belang om na te gaan hoe de wereld er tijdens die perioden van de Bijbelse geschiedenis uitzag. Wie de toestand van onze huidige wereld vergelijkt met het tijdperk dat voorafging aan de zondvloed en het leven in de stad Sodom komt tot de conclusie dat onze eigen tijd nog niet voor honderd procent met die historische perioden overeenkomt, maar er wel sterk op begint te lijken.

Het is daarom hoog tijd om de blik op Gods beloften te vestigen, de Bijbelse waarschuwingen (van Paulus, Petrus, Judas en Johannes) ernstig te nemen en zich niet door de denkbeelden en praktijken van de huidige samenleving te laten meeslepen.

“De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen” (Rom.13:12).


Over de woorden van de Here Jezus uit Matth.24:37-38 en Luk.17:26-37 (en de achtergrond van die woorden in het boek Genesis) heeft Aren van Waarde een boek geschreven.
Zolang het copyright nog niet aan een uitgever is overgedragen, kunt u de volledige tekst van het boek hier downloaden.
Wijzigingen van het hier geplaatste document zullen worden aangegeven op de "Nieuws" pagina. De huidige versie is editie 2.

De afbeeldíng links (en op de omslag van het boek) is het schilderij Ноев Ковчег (“De Ark van Noach”) van  de Russische kunstenaar Vladimir Kosov, 09071967, CC BY-SA 4.0.

Terug naar de index pagina