Zeven gouden kandelaren    
Openbaring van Jezus Christus

Door op een onderstaande onderstreepte tekst te klikken kunt u een artikel over het laatste Bijbelboek "downloaden".
Om  de teksten te kunnen lezen moet het programma Adobe Reader (of Foxit Reader) op uw computer geïnstalleerd zijn.
NB de serie artikelen is nog niet compleet!

JOHANNES' EERSTE VISIOEN

Openbaring 1: Inleiding van de ziener - de verheerlijkte Mensenzoon
Openbaring 2: Boodschappen voor Efeze, Smyrna, Pérgamus en Thyatira
Openbaring 3: Boodschappen voor Sardis, Filadelfia en Laodicéa

JOHANNES' TWEEDE VISIOEN

Openbaring 4: De troon en de hemelwezens
Openbaring 5: Het Lam opent de verzegelde boekrol
Openbaring 6: Opening van de eerste zes zegels

INTERMEZZO 1

Openbaring 7: De verzegelden uit Israël - de ontelbare menigte

VOORTZETTING VAN HET TWEEDE VISIOEN

Openbaring 8: Opening van het zevende zegel - het blazen van de eerste vier bazuinen
Openbaring 9: Het blazen van de vijfde en zesde bazuin
Openbaring 10: De sterke engel met het geopende boekje

INTERMEZZO 2

Openbaring 11: De twee getuigen
Openbaring 12: Twee grote tekenen: De vrouw bekleed met de zon, en de vuurrode draak
Openbaring 13: Het laatste wereldrijk
Openbaring 14: Een nieuw lied - Drie boodschappen - Een dubbele oogst
Openbaring 15: Een derde teken - Het lied van de overwinnaars - De hemelse tempel opnieuw geopend

JOHANNES' DERDE VISIOEN

Openbaring 16: De zeven laatste plagen 
Openbaring 17: De vrouw op het beest 
Openbaring 18: Babylons val 
Openbaring 19: Lofzang over Babylons val - De bruiloft van het Lam - De grote maaltijd van God 
Openbaring 20: De duizendjarige binding van de satan - De eerste opstanding - De laatste misleiding en de veroordeling van de satan - Het oordeel van de grote witte troon
Openbaring 21: De nieuwe hemel en de nieuwe aarde - Een bemoediging en een waarschuwing - Het nieuwe Jeruzalem *** NIEUW, januari 2024 ***

Openbaring 22: Het nieuwe Jeruzalem (vervolg) - Slot van het boek *** NIEUW, mei 2024 ***

OUDE ARTIKELEN OVER HOOFDSTUK-FRAGMENTEN

Openbaring 12: De vrouw bekleed met de zon - auteur: H.Bultema e.a.
Openbaring 14:13: Zalig zijn de doden, die in de Heer sterven - auteur: H.W.den Haring
Openbaring 17: Het grote Babylon - auteur: J.A.Seiss

Terug naar de startpagina