Conversion of Paul by Caravaggio
Brieven van Paulus (1)

Artikelen (en enkele boeken) over passages uit de brieven van Paulus.
Door op een onderstreepte tekst te klikken kunt u een artikel "downloaden".

ROMEINEN
Uit geloof tot geloof (Romeinen 1:8-17)
*** NIEUW, maart 2024 ***
Gods kracht om te redden (Romeinen 1:16)
Gerechtigheid van God (Romeinen 1:17) - auteur: Thomas Erskine
Om niet gerechtvaardigd (Romeinen 3:9-30)
*** NIEUW, maart 2024 ***
Gerechtigheid van geloof (Romeinen 4:13) - auteur: Thomas Erskine
Adam en Christus (Romeinen 5) - auteur: A.E.Knoch
Rechtvaardiging ten leven (Romeinen 5:18-19)
 
Hoe leest u? (Romeinen 9:30-10:4) *** HERZIEN, maart 2024 ***
Redelijke dienst  (Romeinen 12:1-2)
De brief aan de Romeinen (commentaar op de hele tekst, auteur: A.Lukkien) 


1 KORINTHE
Niet gezonden om te dopen (1 Korinthe 1:14-17) - auteur: ds.H.Bultema
Goud of stro? (1 Korinthe 3:1-22)
*** NIEUW, maart 2024 ***
Over wie de einden van de eeuwen gekomen zijn (1 Korinthe 10:11) *** NIEUW, februari 2024 ***
Gaven van genezingen (1 Korinthe 12:9) - auteur: ds. S.J.du Toit *** NIEUW, januari 2024 ***
De liefde vergaat nooit (1 Korinthe 13:8) - auteur: Charles Slagle  
Adam en Christus (1 Korinthe 15:22)   
De levendmaking (1 Korinthe 15:22) - auteur: A.E.Knoch
Het einde (1 Korinthe 15:22-28)  
De laatste vijand  (1 Korinthe 15:26) - auteur: Robert Short
De laatste Adam (1 Korinthe 15:45) 
Onsterfelijkheid aandoen (1 Korinthe 15:53) - auteur: ds.K.H.Kroon
Werk van de Heer (1 Korinthe 15:58) *** NIEUW, maart 2024 ***


2 KORINTHE
Heerlijkheid weerspiegelen (2 Korinthe 3) *** NIEUW, maart 2024 ***
Wij weten (2 Korinthe 5:1-10)
Wij hebben een gebouw - auteur: H.W.den Haring (2 Korinthe 5:1-5)

Verblinding en misleiding (2 Korinthe 3, 4 en 11)


GALATEN
De brief aan de Galaten (commentaar op de hele tekst, auteur: A.Lukkien)

Een andersoortig evangelie (Galaten 1:6-9)
In zijn eigen vlees zaaien (Galaten 6:8) *** HERZIEN, maart 2024 ***


Terug naar de startpagina