Conversion of Paul by Caravaggio
Brieven van Paulus (1)

Artikelen (en enkele boeken) over passages uit de brieven van Paulus.
Door op een onderstreepte tekst te klikken kunt u een artikel "downloaden".

ROMEINEN
Gerechtigheid van God (Romeinen 1:17) - auteur: Thomas Erskine
Gerechtigheid van geloof (Romeinen 4:13) - auteur: Thomas Erskine
Adam en Christus (Romeinen 5) - auteur: A.E.Knoch
Rechtvaardiging ten leven (Romeinen 5:18-19)
 
Niet van geloof, maar van werken (Romeinen 9:30-10:4)
Redelijke dienst  (Romeinen 12:1-2)
Gods kracht om te redden

1 KORINTHE
Niet gezonden om te dopen (1 Korinthe 1:14-17) - auteur: ds.H.Bultema
De liefde vergaat nooit (1 Korinthe 13:8) - auteur: Charles Slagle  
Adam en Christus (1 Korinthe 15:22)   
De levendmaking (1 Korinthe 15:22) - auteur: A.E.Knoch
Het einde (1 Korinthe 15:22-28)  
De laatste vijand  (1 Korinthe 15:26) - auteur: Robert Short
Onsterfelijkheid aandoen (1 Korinthe 15:53) - auteur: ds.K.H.Kroon
De Messias is de laatste Adam 

2 KORINTHE
Wij weten (2 Korinthe 5:1-10)
Hoorders worden verblind en misleid

GALATEN
De brief aan de Galaten (commentaar op de hele tekst, auteur: A.Lukkien)

Een andersoortig evangelie 
In zijn eigen vlees zaaien (Galaten 6:8)Terug naar de startpagina