Paulus writing by Jan Lievens
Brieven van Paulus (2)


Korte en bondige artikelen (en enkele boeken) over passages uit de brieven van Paulus (of uit toespraken van hem).
Door op een onderstreepte tekst te klikken kunt u een artikel "downloaden".

De volheid der tijden (Efeze 1:10)  
Opdat u weet (Efeze 1:15-23) *** NIEUW, maart 2024 ***
De tussenmuur weggebroken (Efeze 2:14-16)
Wanneer begon het lichaam van Christus? (Efeze 2:14-16) - auteur: W.Jugel 
Medeërfgenamen (Efeze 3:6) 
Onnaspeurlijke rijkdom (Efeze 3:8) - auteur: J.C.O'Hair
Met kracht gesterkt (Efeze 3:14-21) *** NIEUW, maart 2024 ***
Eén lichaam (Efeze 4:4)
Blijven staan (Efeze 6:10-20) *** NIEUW, maart 2024 ***
De hele wapenrusting van God (Efeze 6:10-20)  
Paulus' brief aan de Efeziërs (commentaar op de hele brief, auteur: A.Lukkien)

Gemeenschap met het evangelie (Filippenzen 1:3-5)
Sterven winst? (Filippenzen 1:21-25)
De gezindheid van Christus (Filippenzen 2:5-8) *** NIEUW, maart 2024 ***
Elke knie zal zich buigen (FIlippenzen 2:5-11)
Komen tot de uitopstanding (Filippenzen 3:9-11) 
Jagen in de richting van het doel (Filippenzen 3:12-16) 
Vijanden van het kruis (Filippenzen 3:17-19) *** NIEUW, maart 2024 ***
Burgerschap in de hemelen (Filippenzen 3:17-21) 

De Zoon van Zijn liefde (Kolossenzen 1:13-20) 
Verzoening van alle dingen (Kolossenzen 1:20) - auteur: A.E.Knoch
In Christus volmaakt (Kolossenzen 2:6-15) *** NIEUW, maart 2024 ***
De doodsslaap achter ons? (Kolossenzen 3:1)
De brief aan de Kolossenzen (de hele tekst)

Tot wat of tot Wie? (1 Thessalonicenzen 1:2-10 *** NIEUW, maart 2024 ***
Troost (1 Thessalonicenzen 4:13-18)

Boeten met eeuwig verderf (2 Thessalonicenzen 1:9) - auteur: Keith DeRose
De (weer?)houder (2 Thessalonicenzen 2:6-7)
De verschijning van Zijn komst (2 Thessalonicenzen 2:8) 
Goed nieuws in de Thessalonicenzen-brieven 


Terug naar de startpagina