Akkerwinde
Redding

Moderne "evangelisten" roepen hun gehoor op, om met het oog op de toekomst een beslissing te nemen. Wie niet "voor Jezus kiest" komt volgens hen in de hel terecht. Luisteraars die aan hun oproep  gehoor geven, maken een keuze uit angst. Maar in de Bijbel wordt over de moeder van de Heer gezegd:

“Zij nu zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk behouden van hun zonden (MattheŁs 1:21)

Die boodschap hoor je vandaag nauwelijks. Toch is redden van zonden iets anders dan redden van de hel! Het is ook niet waar, dat de Messias “kan” behouden, mits we tijdig voor Hem kiezen. Volgens de Bijbel ZAL Hij Zijn volk redden, zelfs van  de zonde van ongeloof. Er staat immers geschreven:

“Ik zal hun afkerigheid genezen” . “Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen” . “Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven” . “Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat zij naar Mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig Mijn verordeningen onderhouden” . “Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar Mijn inzettingen wandelt en naarstig Mijn verordeningen onderhoudt” . “Ik zal u van al uw onreinheden verlossen” (Hosea 14:9, Jeremia 24:7, 31:33; EzechiŽl 11:19-20, 36:27,29).

Waarna dat volk zal zingen:

“Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van Zijn erfdeel voorbijgaat, die Zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee ” (Micha 7:18-19)

Gods Zoon is de Enige die ons kan vrijmaken en aan ons doel kan laten beantwoorden (Joh. 8:34-36).

Terug naar de startpagina