François Roget (1797-1858), hoogleraar in de klassieke talen aan de universiteit van Genève, schreef tussen 1842-1844 voor het blad Le Semeur (De Zaaier) een soort feuilleton over de geschiedenis van de christelijke kerk tussen het jaar 300 en het jaar 800. Een Nederlandse vertaling van deze artikelenserie is in 1981 bij uitgeverij Kok verschenen (Van Nicea tot Bonifatius. De kerk verbasterd in Romeinse politiek en samenleving. Kampen, 1981).  Roget laat zien welke dramatische veranderingen er in de vroege kerkgeschiedenis hebben plaatsgevonden en hoe de kerk al in een vroege fase van haar bestaan haar roeping ontrouw is geworden. Vooral "dankzij" keizer Constantijn is de kerk niet langer een vergadering van gelovigen, maar een instituut dat van vervolging en intimidatie gebruik maakt om greep op de mensheid te houden.

Door op de onderstaande onderstreepte tekst te klikken kunt u een samenvatting van het boek van Roget "downloaden":

Wat er met de kerk is misgegaan

Over ditzelfde onderwerp zijn er ook andere boeken verschenen, bijvoorbeeld de volgende:

Thomas Allin, The Augustinian Revolution in Theology. London: James Clarke & Co., 1911.
Over de omwenteling ten kwade die Augustinus, met name in de Latijnse of westerse kerk heeft veroorzaakt.  Denkbeelden die men pleegt toe te schrijven aan Calvijn zijn in werkelijkheid afkomstig van Augustinus. Beschikbaar via The Open Library een initiatief van Microsoft.

Jacques Ellul, Subversief christendom. Kampen: Kok Agora, 1987.
Vooral hoofdstuk 5 (over de invloed van de islam op het christendom) is fascinerend. Heeft de calvinistische uitverkiezingsleer islamitische wortels?


Terug naar de startpagina