Image of Miguel Serveto
Miguel Serveto (die ook bekend is onder de naam Michael Servet, of Servetus) leefde van 1511 tot 1553. Hij was een Spaans arts, jurist en theoloog. Serveto werd op instigatie van Johannes Calvijn in het calvinistische Genève gevangen genomen en uiteindelijk op de brandstapel gezet. Servet kan daarom worden beschouwd als een martelaar die niet door de katholieke kerk maar door de calvinisten vanwege zijn geloofsopvattingen ter dood werd gebracht. Wie weten wil wat deze man beweerde kan door op de onderstaande onderstreepte tekst te klikken een Nederlandstalige bewerking van zijn eerste boek "downloaden":


Over de dwalingen van de Drieëenheidsleer

Ons inziens verdiende Serveto eerder een monument dan de brandstapel.


Terug naar de startpagina