AltaarSlachtoffer

Wie aan christenen vraagt, wat "het offer van Christus" was, krijgt meestal het antwoord: "Hij is aan het kruis voor ons gestorven". Als dat waar was, zouden Zijn slachting en Zijn offer samenvallen. De Bijbelse uitdrukking "slachtoffer" zou dan een pleonasme zijn. In de Bijbel is een offer beslist niet hetzelfde als een slachting. In IsraŽl waren er offers die een slachting vereisten, maar ook offers die niet met slachting gepaard gingen, zoals drankoffers, reukoffers en spijsoffers. De algemene aanduiding van een offer was het begrip "korban", dat "gave" betekent (Markus 7:11, MattheŁs 27:6). Een offer was wat aan God werd aangeboden. Wat voor de HERE was bestemd, werd op een altaar gebracht. In de tijd van de richters werd er in IsraŽl geofferd op "hoogten" (1 Koningen 3:2). Het woord "altaar" betekent ook: een verhoging. Vanaf zo'n verhoging steeg het offer als rook op. Dit beeldde uit, dat het geofferde naar God ging.

Om een dier te kunnen offeren was er niet alleen een slachting, maar ook een altaar vereist. Het gedode dier moest opstijgen. Pas dan was er sprake van een offer. Het sterven van de Messias aan het kruis is daarom niet Zijn offer geweest. Het kruis was de plaats waar het Lam van God werd geslacht. Na die slachting stond Hij op uit de doden en voer op naar Zijn Vader. Die verhoging van de Gekruisigde was Zijn offer. Bij Zijn hemelvaart ging Hij met Zijn eigen bloed het hemels heiligdom in (HebreeŽn 6:20, 7:27, 9:11-12).

Wie menen dat het kruis het offer van Christus was, beweren dat het kruis de zonden wegneemt. Maar de apostel Paulus schreef: "Als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof inhoudsloos. dan bent u nog in uw zonden" (1 Korinthe 15:17). De gekruisigde Messias moest worden opgewekt om de zonden te kunnen wegnemen. Hij neemt de zonden weg door Zijn eigen leven - een onvergankelijk bestaan - aan anderen mee te delen. In Romeinen 5:12 staat, dat "de dood tot alle mensen is doorgegaan, waarop (Grieks: eph hoo) allen gezondigd hebben". Om mensen van zonden te kunnen bevrijden moeten zij uit de greep van de dood worden bevrijd.

Terug naar de startpagina