Wet
Wet


Christenen spreken dikwijls over "Gods heilige wet", en in vele gemeenten worden de tien geboden nog elke zondag gelezen. Het is goed om Exodus 20:1-17 regelmatig te horen, maar: Hoe luisteren wij ernaar?
Het Bijbelse begrip "Thora" betekent eigenlijk niet: "wet", maar: "onderwijzing" of "instructie". De Thora is wat de mens mag leren.

Volgens de apostel Paulus kan men op de goede maar ook op de verkeerde manier naar de Thora luisteren. De apostel schreef aan de christenen in Rome, dat "IsraŽl, dat naar een wet van gerechtigheid jaagde, tot [de] wet niet is gekomen. Waardoor? Omdat het niet op grond van geloof, maar als op grond van werken [gebeurde]" (Romeinen 9:31-32). De goede manier om naar de wet te luisteren is: op grond van geloof. En de verkeerde manier is: op grond van werken.

Als u goed luistert, hoort u: "Jullie zullen", wanneer Gods: "Gij zult" wordt voorgelezen. Maar als u op de verkeerde manier luistert, hoort u: "Jullie moeten". De meeste christenen luisteren op de verkeerde manier. De wet is een onderwijzing, een belofte en een profetie. Er zal "geen tittel of jota van voorbijgaan, tot alles is gebeurd" (MattheŁs 5:18).

Terug naar de startpagina