KiezenVerkiezing

Volgens calvinisten bepaalt God wie wel en wie niet worden gered. En volgens evangelischen bepaalt elk mens zijn eigen bestemming door  al dan niet "voor Jezus te kiezen". Maar... wat zegt de Bijbel?

1. Abraham werd door God uitgekozen (Nehemia 9:7). Door hem en zijn nageslacht zou de hele mensheid gezegend worden (Genesis 12:2-3, Galaten 3:8).
2. De HERE koos Ašron uit om als hogepriester tussen Hem en het volk IsraŽl in te staan (Numeri 16:5, 17:5; Psalm 105:26).
3. Hij koos de zonen van Levi uit. Zij mochten Hem als priesters dienen, IsraŽl in Zijn naam zegenen en namens Hem recht spreken (Deuteronomium 18:5, 21:5; 1 SamuŽl 2:28, 1 Kronieken 15:2, 2 Kronieken 29:11)
4. Hij koos bepaalde mensen (en anderen niet) uit om als vorst over IsraŽl te regeren (1 SamuŽl 10:24, 16:8-10; 2 SamuŽl 6:21; 1 Koningen 8:16, 11:34; 1 Kronieken 28:4,10; 29:1; HaggaÔ 2:23)
5. Hij koos IsraŽl uit om als een koninklijk en priesterlijk volk de andere volken tot zegen te zijn (Deuteronomium 4:37, 7:6-8, 10:15, 14:2; 1 Koningen 3:8, Psalm 33:12, 135:4; Jesaja41:8, 44:1; Jeremia 33:24)
6. Hij koos de Messias uit als Zijn Knecht, die heel Zijn voornemen tot uitvoering zal brengen (Jesaja 42:1-4, 49:7; MattheŁs 12:18 e.v.)
7. Hij koos Jeruzalem uit om er Zijn naam te doen wonen (Deuteronomium 18:6, 26:2, 31:11; 1 Koningen 8:16,44,48; 11:13,32,36; 14:21; 2 Koningen 21:7, 23:27; 2 Kronieken 6:5-6,34,38; 7:12,16; 12:13, 33:7; Nehemia 1:9; Psalm 132:13)
8. Hij koos de apostelen om van de opstanding en het heil van de Messias te getuigen (Handelingen 10:41-42, 15:7).
9. Hij koos de gemeenteleden uit tot behoudenis, "als eerstelingen"  van een later volgende massale oogst (2 Thessalonicenzen 2:13, Jakobus 1:18)

De conclusie is duidelijk: God kiest bepaalde mensen uit, maar altijd met de bedoeling om via hen anderen te zegenen.

Terug naar de startpagina