Wapenrusting
"Verzoening" in de BijbelIn bijbelvertalingen zijn meerdere Griekse en Hebreeuwse woorden met "verzoenen" weergegeven.
De grondbetekenis van een eerste woordgroep is "verandering van vijanden in vrienden", opheffing van wantrouwen, vijandschap en vervreemding van mensen ten opzichte van God en tussen mensen onderling.
De grondbetekenis van de tweede woordgroep is "bedekken". Bedekt worden de ongerechtigheden en zonden van mensen en dingen door die te "reinigen", dat wil zeggen: hun gebreken en tekortkomingen op te heffen.
De derde woordgroep houdt verband met "kopen" en het betalen van een "prijs". God betaalde een hoge prijs om mensen te kopen, waardoor ze zijn eigendom werden. Hij kocht hen vrij uit de harde slavernij van de zonde, de vruchteloosheid en de vergankelijkheid.
De Schepper heeft besloten om "alle dingen" (elk schepsel) met zich te verzoenen (Kol.1:20), de zonden van de "hele wereld" te bedekken (1 Joh.2:2) en zijn Zoon te geven tot  "een losprijs voor allen" (1 Tim.2:6).
Er zal eens vrede heersen in de hele schepping. Van doelmissen of falen, gebreken of tekortkomingen zal er niet langer sprake zijn. Vruchteloosheid en vergankelijkheid zullen door heerlijkheid, kracht en onvergankelijkheid worden vervangen.   

Gedrukt exemplaar aanvragen: bij Stichting Evangelie om Niet


Formaat: Paperback
Aantal pagina's: 222
ISBN: 978-94-6266-625-2
Afmetingen: 22 x 14 cm

Prijs: gratis (u mag wel een vrijwillige bijdrage overmaken om de kosten te dekken)

U kunt de volledige tekst in PDF formaat ook hier downloaden

Terug naar de start pagina