Image of Noah Worcester
In 1829 verscheen van de Amerikaanse predikant Noah Worcester (1758-1837, pacifist en ijveraar voor afschaffing van de slavernij) een geweldig boek The Atoning Sacrifice. A Display of Love, Not Wrath. Hierin betoogt hij (ons inziens op zeer overtuigende wijze) dat het kruis van Christus geen blijk was van Gods toorn over de zonde, maar juist een blijk van Zijn vergevende liefde. Het was de plaats waar God het mensdom hun overtredingen niet toerekende (2 Korinthe 5:19).

De volledige tekst van het boek van Worcester is via internet te downloaden, onder andere van dit adres.

Helaas is er nog geen Nederlandse vertaling van dit werk voor handen. Wie de Engelse taal machtig is zal de tekst echter gemakkelijk  kunnen lezen. Het boek is een echte "eye opener".

Een levensbeschrijving van Worcester is te vinden op de Engelstalige versie van de internet-encyclopedie Wikipedia.

Terug naar de startpagina