Zal de Heer pas over 500 jaar terugkomen?

(Sommige aanhangers van het dispensationalisme beweren dit)

Elijah Op de "School met de Bijbel" werd me verteld dat gelovigen opdracht hebben om "de levende en waarachtige God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten" (1 Thess.1:9-10). Maar volgens sommige christenen  is dat onze taak helemaal niet. Volgens hen zal Elia een messiaans rijk op aarde vestigen, terwijl de Messias nog minstens 500 jaar in de hemel zal blijven. Wat moeten we van zulke beweringen denken? Met onderstaande teksten willen we een bijdrage leveren aan de discussie over de parousia van Christus (Zijn "komst" gevolgd door Zijn "aanwezigheid"). Met oog voor het goede in ieders standpunt, en met Bijbelse argumenten. Door een onderstreepte tekstregel aan te klikken kunt u een PDF versie van elk document op uw eigen PC "downloaden". Wilt u op de inhoud reageren? Doe dit dan via het e-mail adres op onze index pagina.

1. Probleemstelling 
2. Het laatste der dagen  (Jesaja 2:2-4)
3. Grote verdrukking nŠ de messiaanse tijd? (Jesaja 32:15-19)
4.
Zeventig weken zijn bepaald -  wanneer? (DaniŽl 9:23-24)
5.
Zeventig weken zijn bepaald - waartoe? (DaniŽl 9:24)
6. Zeventig weken - "weet dan en versta" (DaniŽl 9:25-26)
7. Het midden van de zeventigste week (DaniŽl 9:27)
8. De uitstorting van de Geest (JoŽl 2:28-32)
9.
De missie van Elia (Maleachi 4:5-6)
10.
De verschijning van de Messias  (1 Tim. 6, 2 Tim. 1 en 4; Tit. 2)
11. 
Gevaren van deze leer aangaande de messiaanse tijd


Terug naar de startpagina